Make your own free website on Tripod.com
 
APA ITU KESEIMBANGAN DAYA?
Keseimbangan daya adalah jika paduan bagi daya-daya ini adalah sifar.
  

Apabila keseimbangan berlaku, tiada daya dikenakan ke atas jasad tersebut.
Apabila mencapai keseimbangan, sesuatu jasad wujud dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam.


Rajah di atas menunjukkan suatu jasad tergantung dalam keadaan keseimbangan dari hujung seutas tali. Jasad ini adalah dalam keseimbangan kerana jasad ini adalah pegun.
Dua daya yang bertindak pada jasad adalah
     a) berat W ke arah bawah
     b) tengangan T pada tali ke arah atas
W dan T mempunyai magnitud yang sama tetapi arah berlainan. Paduan W dan T adalah
     
Rajah di bawah menunjukkan satu titik O dikenakan tiga daya P, Q dan R.

Jika daya P, Q dan R berada dalam keadaan keseimbangan, paduan tiga daya ini adalah
      P + Q + R = 0<< KE BELAKANG