Make your own free website on Tripod.com
  APA ITU HUKUM KEGRAVITIAN SEMESTA?
Hukum Kegravitian Semesta menyatakan bahawa daya tarikan graviti di antara dua jasad adalah berkadar dengan hasil darab jisim-jisimnya dan berkadar songsang kepada kuasa dua jarak pemisahan di antaranya.


Dalam bentuk persamaan, daya tarikan,

F berkadar langsung dengan hasil darab kedua-dua jisimya yang dibahagi dengan Jarak antara kedua-dua jasad.

Hukum Kegravitian Semesta digunakan untuk menerangkan pergerakan jasad semawi seperti pergerakan bulan dan satelit mengelilingi bumi dan pergerakan planet-planet mengorbit mengelilingi matahari. Pergerakan komet Yang merupakan suatu jasad semawi juga diterangkan berdasarkan Hukum Kegravitian Semesta.

Daya tarikan graviti k = pemalar
<< KE BELAKANG