Make your own free website on Tripod.com
Eksperimen 2.8


Kaedah:
(a) Susunan radas seperti yang ditunjukkan data rajah di atas disediakan.
(b) Hidupkan jangkamasa detik. Kemudian lepaskan pemberat supaya ia iatuh setinggi 2 meter atau lebih secara mencancang.
(c) Potong pita itu kepada keratan-keratan sepaniang 10 detik, dengan mengabaikan detik-detikdihuiung permulaan dan hujung penghabisan pita detik. Buat carta pita.
(d) Tentukan nilai-nilai halaju awal, u, halaju akhir, v, dan masa, t, di antara u dan v. Kemudian hitung dan catat nilai pecutan graviti, dalam jadual.
(e) Ulang langkah (b) - (d) dengan pembera bedisim 200 g dan 300 g.
(t) Catat nilai jisim pemberat, m dan pecuta graviti, g yang sepadan dalam jadual.

Kesimpulan:
Didapati bahawa semua jisim yang jatuh bebas mempunyai pecutan yang sama, iaitu pecutan graviti, g senilai 9.8 m s-1.

Jisim pemberatu (cm s-1)v (cm s-1)Pecutan (cm s-2)
100 g   
200 g   

<< KE BELAKANG