Make your own free website on Tripod.com
Eksperimen 2.7


Kaedah:
(a) Susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas disediakan. Laraskan kecondongan landasan sehingga geserannya terpampas.
(b) Ikatkan pemberat 100 g kepada troli dengan benang seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas. Ketegangan benang (berat bagi pemberat yang tergantung) merupakan daya, F, yang ditindakkan ke atas troli itu.
(c) Catat jisim troli, m, yang menuruni landasan. Kemudian hitung dan catat nilai bagi 1/m.
(d) Hidupkan jangkamasa detik dan lepaskan pemberat itu.
(e) Dengan mengabaikan detik-detik di hujung perrnulaan dan hujung penghabisan pita detik, potong pita itu kepada keratan-keratan sepanjang 10 detik. Buat carta pita dan catat nilai pecutan, a, yang dikira melalui kajian carta pita dalam jadual tadi.
(t) Ulang langkah (c) - (e) dengan dua, tiga, dan empat buah troli.
(g) Plotkan graf pecutan, a, lawan songsangan jisim, 1/m.

Kesimpulan:
Didapati bahawa pecutan adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakan asalkan jisim ditetapkan.

<< KE BELAKANG